Kwaliteit

Betaling:

ik heb een contract met alle verzekeraars en er is geen eigen bijdrage (wel je eigen risico). Volgens het Zorgprestatiemodel wordt er per maand gedeclareerd en de zorgverzekeraar zal per maand het openstaande eigen risico innen. Steeds meer mensen krijgen de behandeling vergoed door hun werkgever of betalen zelf

Kwaliteit:

ik doe jaarlijks aan bijscholing en ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen: LVVP, VGCt en EMDR. Ik ben gevisiteerd en heb mijn LVVP-certificaat behaald. Ik heb regelmatig overleg (intervisie) met collega psychologen en psychotherapeuten om eventuele problemen met hen te bespreken, die ik tegen kom in mijn werk. In het kwaliteitsstatuut heb ik mijn werkwijze beschreven.

Waarneming:

ik heb een nauw contact met een aantal eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten (Mw. M. Witkamp) en tijdens mijn vakanties of afwezigheid kun je hier altijd terecht. Indien gewenst zal één van deze collegae worden gevraagd enkele gesprekken met je te voeren ter overbrugging.

Afmelding:

als je niet op tijd op de gemaakte afspraak kunt komen, bel dan zo snel mogelijk af, maar in ieder geval 24 uur voor de afspraak.

Crisis:

ik bied geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisopvang aan in de praktijk. In een dergelijk geval kun je contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost. Als je bij mij in behandeling bent, wil ik graag op de hoogte gehouden worden. Het telefoonnummer van Huisartsenposten Rijnland is: 088-4274700.

Klacht:

indien je niet tevreden bent over de therapie of mijn manier van werken, bespreek dat dan zo snel mogelijk met mij. Ik los het graag met je op. Als we er niet uitkomen dan kunnen we de therapie beëindigen en kan ik eventueel doorverwijzen naar een collega. Ik ben aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz. 


IMG 1944k

lvvp


emdr