Dwang

Dwanggedachten en/of –handelingen ontstaan vaak geleidelijk, maar kunnen door bepaalde gebeurtenissen toenemen. Het kan zijn dat het je functioneren gaat beïnvloeden en soms je hele leven gaat beheersen.

Als psycholoog en/of psychotherapeut zal ik op zoek gaan naar de gedachten, die ten grondslag liggen aan de handelingen. De gedachten worden ter discussie gesteld en mogelijk kunnen we op zoek naar reële  gedachten, die je kunnen helpen (Cognitieve Gedragstherapie). Het kan ook zijn dat we de handelingen zelf moeten aanpakken (Gedagstherapie).

 

OVER MEZELF

WERKWIJZE

VERGOEDING

AANMELDING

 

  

"IK WEET RATIONEEL      

DAT MIJN CATASTROFALE  

FANTASIE NIET UITKOMT  

EN IK HET LOS KAN LATEN!"