Vergoeding

Ik heb als psycholoog en psychotherapeut een contract met alle zorgverzekeraars. Er is geen eigen bijdrage, maar je spreekt wel je eigen risico aan! Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts met daarop een (vermoeden van een) DSM-diagnose en ik wil graag je pasje van je zorgverzekeraar zien.

Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten kom je terecht in de BGGZ (basis) of SGGZ (specialistische). In de Basis GGZ worden naar aanleiding van de zorgzwaarte: 4, 8 of 12 zittingen vergoed. In de Specialistische GGZ zijn er meer zittingen mogelijk, maar moet de problematiek complex zijn en/of een hoog risico hebben.

Er zijn steeds meer mensen, die zich aanmelden en een vergoeding ontvangen van hun bedrijf of zelf betalen, zodat zij niets te maken hebben met diagnoses, zorgverzekeraars of huisartsbrieven. Het tarief voor zelfbetalers is 100 Euro per 3/4 uur.

In het geval van 'no show' breng ik 50 Euro in rekening.

Dit zijn de tarieven voor de BGGZ in 2020.
Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in 2020.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per sessie.

IMG 1923k