Eerstelijnspsycholoog

Eerstelijnspsycholoog:

een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog, die kortdurend en klachtgericht behandelt. In de eerste gesprekken worden de klachten geïnventariseerd en wordt gekeken naar mogelijke oorzaken. Het doel van de behandeling wordt bepaald, daarna wordt besproken hoe dat bereikt kan worden. In de volgende gesprekken vindt de behandeling plaats.

BIG geregistreerd:

de eerstelijnspsycholoog is een Gezondheidszorg (GZ) psycholoog, die BIG geregistreerd (19049127025) is.

Vergoeding:

er worden 4, 8 of 12 gesprekken vergoed afhankelijk van de zorgzwaarte en er is geen eigen bijdrage (je spreekt wel je eigen risico aan). 

Contract:

ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

IMG 1960k