Schematherapie

Schematherapie van Young (1990) is een therapie, die verschillende modellen binnen de psychologie combineert. Het idee is dat je in je jeugd dingen hebt meegemaakt, waardoor je een bepaald beeld van de werkelijkheid hebt gekregen (schema). Het kan zijn dat je hiermee problemen krijgt in je volwassen leven, omdat je mensen bijvoorbeeld argwanend tegemoet treedt.

In schematherapie proberen we inzicht te geven in het denkschema dat jij hebt. Met behulp met verschillende technieken proberen we dit schema minder krachtig te maken. Hierdoor kun je er flexibeler mee omgaan en zal het in contact met anderen minder klachten geven.